Лекція для батьків «Вчити дитину вчитися»

 «Хіба школяр не вміє вчитися? – дивуються деякі батьки. – Адже дитина ходить до школи, готує уроки. Невже цього недостатньо?» Виходить, що так. Невміння вчитися найчастіше є причиною того, що діти вчаться нижче своїх можливостей або досягають певних результатів ціною надмірних зусиль.

Щоб сформувати в учнів уміння вчитися, раціонально оволодівати знаннями, важливо виробити в них цілий комплекс різноманітних організаційних та інтелектуальних умінь, які забезпечують самостійність у навчанні. Яка участь батьків у цьому процесі? Сім'я може зробити дуже багато: привчити дитину до виконання режиму дня, виховувати організованість, озброювати раціональними способами запам'ятовування, розвивати мислення, спостережливість і обов'язково – прагнення до самостійної праці.

Охарактеризуємо деякі із зазначених напрямів.

Успішне навчання школярів тісно пов'язане з організацією робочого місця. Дитина повинна вміти підбирати все необхідне для заняття, правильно розташувати навчальне приладдя на столі, підтримувати порядок на робочому місці під час виконання домашніх завдань. Це допомагає уникати побічних подразників, зосередитися, мобілізувати всі сили на роботу.

Щоб навчити дитину вчитися, потрібно сформувати в неї уміння планувати майбутню діяльність, тобто визначити мету роботи, відбирати необхідні прийоми її виконання, встановлювати їх послідовність, здійснювати контроль за ходом роботи згідно з накресленим планом. Варто виробити в учнів узагальнений підхід до будь-якого завдання: спочатку треба подумати, а потім виконувати. Привчайте дитину міркувати так: з чого почнеш роботу, що зробиш потім, чим закінчиш, як перевіриш. Не скупіться на похвалу, заохочуйте найменші прояви самостійності.

Якщо дитині інколи важко передбачити послідовність виконання роботи, батьки з успіхом можуть використовувати прийом «роби, як я» ( «Якби я це робила, - каже мама, - я б спочатку…»)

Щоб скласти план твору, учень повинен: уважно прочитати текст, поділити його на логічно завершені частини, до кожної частини підібрати заголовок, чітко та стисло його сформулювати і записати. Центральна ланка у складанні плану – вміти визначити головну думку твору.

Таким чином, ми виділили наступне уміння, яке необхідне длятого, щоб навчити дитину вчитися – вміння визначати головні і другорядні ознаки.

Якщо ваші діти ще не вміють, то вам обов'язково слід привчити точно виконувати вказівку дорослого. Адже, яке правило, у процесі виконання домашнього завдання часто виникають такі запитання: «Переписувати у зошит вправу чи виписувати лише окремі слова?», «Задачу розв'язувати окремими діями чи виразом?». Щоб цього уникнути, важливо, насамперед, навчити дитину уважно слухати вчителя, найважливіше записувати у щоденник.

Уміння вчитися включає в себе і навички умілого користування підручником. Дитина повинна швидко знаходити сторінки, на яких буде працювати. Ефективним у даному випадку є використання закладки, яка перекладається з уроку на урок на потрібне місце.

Учні повинні знати, що виділені жирним шрифтом слова, визначення обов'язково треба прочитати декілька разів, щоб запам'ятати; на всі запитання, подані до тексту, потрібно дати відповідь.

При заучуванні віршів рекомендуємо таку послідовність дій:

1)уважно прочитай вірш, вдумайся в його зміст;

2)завчи перший стовпчик, потім – другий;

3)повтори перший з другим;

4)завчи третій стовпчик;

5)повтори перший, другий і третій і т.д.;

6)повтори вірш ввечері і зранку, дотримуючись відповідної інтонації.

Обов'язковою умовою повноцінного навчання є формування у школярів уміння контролювати виконану роботу. Школярі порівняно легко оволодівають способом перевірки завдань шляхом співставлення зі зразком (текстом підручника, словником). Але правильність виконання математичних завдань не можна перевірити таким способом. Навчаючи школярів перевіряти розв'язання задач, можна користуватися такими способами: розв'язування задачі іншим способом, складання і розв'язування оберненої задачі, встановлення відповідності між результатом і умовою задачі.

Таким чином, ми розглянули найважливіші уміння, які складають основу уміння вчитися.

Народна мудрість говорить: «Хто думає, той і розум має». Тому частіше ставте перед своїми дітьми запитання: «Чому ти так думаєш?», «Як це можна довести?», «Ти впевнений?», «Чому ти вважаєш цей шлях правильним?». Не скупіться на похвалу, помічайте найменші успіхи в навчанні: «Минулого разу ти допустив шість помилок у завданні, а цього разу лише три», «Молодець, ти вже навчився розв'язувати задачі на дві дії». Дитині так потрібна ваша підтримка!

Письмова нумерація чисел 11 - 20.
Виховний захід "Мій древній Овруч-моя маленька Бат...
 

Коментарі (0)

There are no comments posted here yet

Залишити свій коментар

Posting comment as a guest.
0 Characters
Вложения (0 / 3)
Share Your Location

Редакція порталу «Учительський журнал он-лайн» може не поділяти точки зору автора та користувачів порталу, які висловлюються у формі коментарів до статей, повідомлень на форумі тощо. Автори публікацій відповідають за достовірність фактів, цитат, власних назв і т.п. Матеріали публікуються в авторському варіанті; ілюстрації, пунктуація і лексика авторські. Претензії не приймаються. Матеріали не рецензуються.

Premium Joomla Templates