Узагальнення та систематизація знань з теми «Іменник»

​Анотація:Специфіка уроку полягає в нетрадиційному його проведенні.

Однотипність уроку знижує учнівську активність, притупляє увагу.

Нестандартна форма уроку передбачає групове навчання, що сприяє реалізації комплексних його цілей, засвоєнню бази знань; формує навички самоконтролю, вміння висловлювати особисту думку і враховувати думки інших.

Тема уроку: Узагальнення та систематизація знань з теми «Іменник»

М е т а: створити комфортні умови для навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність, самостійність.

Навчальна: узагальнити й систематизувати основні відомості про іменник.

Розвивальна: розвивати вміння знаходити іменники в реченні; визначати морфологічні ознаки; розрізняти істоти і неістоти; утворювати чоловічі та жіночі імена по батькові; правильно писати іменники з вивченими орфограмами; розвивати творчі вміння самостійно розв'язувати нові пізнавальні завдання, спостережливість, уважність, кмітливість.

Виховна: виховувати в учнів самостійність, справедливість, доброзичливість, гуманність, старанність, наполегливість, бажання творчо працювати.

Тип уроку: Урок узагальнення і систематизації знань, умінь і навичок.

Наочність: презентація, підручник, опорний конспект, роздатковийматеріал, записи на дошці, відеозапис, картки для індивідуальної роботи, ноутбук, чарівне серце.

Інтерактивні технології:робота в парах, індивідуальна та групова робота, «Мозковий штурм», «Мікрофон».

Урокпо вивченню даної теми є останнім.

При проведені уроку я намагалася визначити оптимальний зміст уроку відповідно до вимог шкільної програми, враховуючи підготовку учнів; вибрала найбільш раціональні методи.

Для проведення цього уроку я обрала саме роботу в малих групах. Прагнучи забезпечити активну інтелектуальну роботу учнів на уроці, використовувала різні методи, прийоми, добирала різноманітні завдання, вправи, текстовий матеріал, що становить певний інтерес для учнів.

На уроці були застосовані такі методи, форми та прийоми навчання:

1.Інформаційно-рецептивний – пояснення, бесіда, повідомлення учнів.

2. Репродуктивний – робота за зразком, самоконтроль, конкретизація і закріплення вже набутих знань.

3. Проблемно-пошуковий – пошукова діяльність учнів ( евристична бесіда, різноманітна самостійна робота).

4. Навчально-дослідницький – самостійна творча робота учнів.

Структура уроку відповідала його типу – урок узагальнення і систематизації вивченого матеріалу.

Саме така структура уроку була, на мою думку, раціональною для розв'язання цих завдань. Належна увага надавалась розвиткові мовленнєвої діяльності учнів, а також збагаченню словникового запасу. Доцільно використано наочність і технічні засоби навчання.

На уроці домінували індивідуальні, групові форми навчання. Школярі оволоділи такими способами особистісного розвитку: умінням спілкування, співпраці і взаємодопомоги, самодисципліни, рефлексії. Настрій учнів на уроці був піднесений. Дітидостатньо були завантажені роботою і в результаті отримали радісне відчуття успіху.На уроці виявлялися взаєморозуміння, доброзичливість, взаємопідтримка учнів між собою та вчителя й учнів. Діти були активними й відповідальними, використовували можливість робити вибір і відстоювати власну позицію.

Поставлені завдання вдалося реалізувати повністю. Вважаю,що мета уроку була досягнута і результати роботи учнів дають підстави це стверджувати. 


pdf
Имя файла: --
Размер файла: 272 kb
Скачать фаил
Имя файла: 20190212-191801
Размер файла: 127 kb
Скачать фаил
Інтегрований урок з фізики та української літерату...
Узагальнення і систематизація вивченого про частин...
 

Коментарі (0)

There are no comments posted here yet

Залишити свій коментар

Posting comment as a guest.
0 Characters
Вложения (0 / 3)
Share Your Location

Редакція порталу «Учительський журнал он-лайн» може не поділяти точки зору автора та користувачів порталу, які висловлюються у формі коментарів до статей, повідомлень на форумі тощо. Автори публікацій відповідають за достовірність фактів, цитат, власних назв і т.п. Матеріали публікуються в авторському варіанті; ілюстрації, пунктуація і лексика авторські. Претензії не приймаються. Матеріали не рецензуються.

Premium Joomla Templates