Створення умов для підвищення якості освіти через використання сервісу Classroоm під час вивчення німецької мови

Анотація: Хмарні технології стали можливі завдяки бурхливому розвитку забезпечення. Таким чином, хмара - це не сам Інтернет, а весь той набір апаратного і програмного забезпечення, який забезпечує обробку і виконання клієнтських заявок. Зараз свої файли можна зберігати віддалено в хмарних сховищах. Суть хмарних технологій полягає в наступному: можна не мати ніяких програм на своєму комп'ютері, а мати тільки вихід в інтернет.

Метою застосування хмарних технологій під час викладання німецької мови є створення інформаційно-комунікаційного та хмарного середовища, яке сприяє формуванню таких характеристик мислення, як схильність до монтування, гнучкість, зв'язність, критичність, структурність, мобільність та інноваційність. Ці характеристики відповідають пізнавальним процесам, пов'язаним із творчою діяльністю й вирішенням проблем.

Особливої ролі набувають хмарні технології при їхньому інтегруванні з іншими перспективними освітніми технологіями, зокрема, з технологією проектування (Полат Є.). Сучасні структура й зміст методу проектів орієнтовані на активне застосування комп'ютерної техніки, гаджетів та мережевих технологій.

Перспективним напрямком модернізації навчально-виховного процесу під час вивчення іноземної мови є використання мережі Інтернет. Вивчення іноземної мови – це досить клопіткий та довготривалий процес. Адже в процесі навчання учні мають навчитися читати, писати, слухати та говорити. Оскільки, це зовсім не легке завдання, тому справитися з ним учневі часом доводиться досить складно. Для полегшення вивчення іноземної мови та підвищення інтересу учнів у процесі роботи, необхідний вчитель-наставник, який зможе скоординувати його роботу. У зв'язку з тим, що кожен учень з різною швидкістю сприймає інформацію, виникає необхідність індивідуального підходу до кожного учня. Одним з методів реалізації якого саме є використання хмарних технологій. Використовуючи даний сервіс, учитель та учень в будь-який зручний для них час мають можливість зв'язатися один з одним за допомогою віддаленого доступу.

Технологія реалізації досвіду представлена у вигляді схеми і таблиці, у яких відображено загальну характеристику досвіду та методи організації навчальної діяльності учнів, а також прийоми, що використовуються при навчанні, та мета предметні результати діяльності учнів у контексті їх інтелектуального розвитку. (Додаток 1)

Поняття «використання хмарних технологій на уроках іноземної мови» перш за все включає налагодження техніки зв'язку під час викладання предмета, в якому персональний гаджет відіграє центральну роль.

Однак, окрім наявності технічних засобів, учень повинен бути ознайомлений з процессом використання комп'ютера та Інтернету і здатним взаємодіяти з цими засобами.

Таким чином, працюючи спільно з учителем та виконуючи певні вправи, учні мають змогу на практиці розвивати навички читання, говоріння, аудіювання та письма. Для виконання таких завдань, вони можуть використовувати різноманітні сервісні програми Google, що допоможе їм вивчити мову легко і ефективно.

Так, на уроках іноземної мови використовується сервіс GoogleДиск (Додаток 2)для зберігання файлів, необхідних для виконання домашніх завдань, тренувальних вправ, практичних робіт, завдань підвищеної складності та надання доступу до них. Завдяки GoogleDocs є можливість створювати і зберігати розширені за рахунок необхідних ілюстрацій, коментарів та гіперпосилань інструкцій до практичних робіт, що позбавляє необхідності розмножувати ці інструкції на кожне робоче місце, а також забезпечує можливість виконання цих практичних робіт учнями у дома. Створений заздалегідь і відкритий для загального доступу з правом редагування від повідний бланку форматі GoogleDocs, дозволяє ще до початку уроку отримати від учнів, наприклад відповіді на усні завдання, що були задані додому. Це дозволяє зекономити час на самому уроці, оскільки у вчителя ще до його початку уже є узагальнені відомості про якість виконаного учнями домашнього завдання.

Сервіс Google Форми дозволяє організувати онлайн-тестування учнів з певної теми та налаштувати автоматичну обробку його результатів з виставленням оцінок. Ось деякі приклади використання форми Google:

● реєстрація учасників навчальних проектів;

● проміжний контроль, опитування, анкети, тести;

● організація спільної роботи групи, самооцінка;

● рефлексія

(Додаток 3)

Після створення облікового запису в Google учні мають можливість створювати текстові документи, електронні таблиці та презентації безпосередньо через браузер, що вирішує проблему відсутності на домашніх комп'ютерах пакету MSOffice та її легального використання. Учні також отримують доступ до електронної пошти Gmail та служби миттєвих повідомлень Hangouts, завдяки чому можуть надсилати вчителю на перевірку виконану роботу та отримувати дистанційну консультацію від учителя чи однокласників щодо виконання, наприклад, домашнього завдання чи творчої роботи (проекту). Файл, пересланий учнем на електронну адресу вчителя, може бути заздалегідь перевірений і, завдяки наданої сервісом Google Диск можливості синхронізації файлів, одразу переданий на вчительський комп'ютер, що дозволяє на уроці швидко провести аналіз результатів домашнього завдання.

На цьому ж сервісі ми можемо спільно працювати над створенням презентацій. Презентація створюється так само, як і в звичайному MicrosoftOffice. З презентацією можно працювати і колективно. Також сервіс дозволяє додавати відео. Завдяки спільній роботі учні не тільки закріплюють вивчений матеріал по темі, але й створюють спільний проект, використовуючи хмарні технології.(Додаток 4)

Основним місцем отримання учнями інформації та навчальних матеріалів в ході вивчення предмету стає створений на базі GoogleSites предметний сайт. (Вчитель створює свій власний). (Додаток5)

Використання Інтернет-сайтів можливе на будь- якому етапі навчання та на будь-якому етапі роботи на практичному занятті з іноземної мови. Навчальні матеріали представлені з урахуванням різного рівня підготовки студентів. Вибір рівня складності й темпу навчання сприяє індивідуалізації навчального процесу та ефективному оволодінню мовним матеріалом. По- повнюючи словниковий запас, як активний, так і пасивний, сучасною іншомовною лексикою, культуро- логічними поняттями, студент стає поінформованим щодо інших культур і мов, підвищується рівень соці- окультурної компетенції. На Інтернет-сайтах йому пропонується автентичний та актуальний матеріал. В ідеалі найбільш повно розкриваються можливості навчальних Інтернет-сайтів на занятті іноземної мови з використанням мультимедіа. Наявність комп'ютерного класу, лінгафонного устаткування, Smart Board, проектора і, звісно ж, підключення до Інтернет-мережі – створюють ідеальне середовище для вивчення іноземних мов. (Додаток 6)

Сайт виконує декілька функцій:

  1. Об'єднує та зберігає в систематизованому порядку посилання на файли та інформацію, які необхідні для вивчення іноземних мов (з цією метою для кожного класу створюються необхідні розділи "Тренування", "Матеріали до уроків", "Інструкції до практичних робіт", "Презентації", "Література", "Словник" тощо.)
  2. Дозволяє тримати в одному місці посилання на супутні сервіси, що використовуються в навчанні такі як http://www.uspih.iteach.com.ua/, http://dropmefiles.com/, http://learningapps.org/ та, завдяки вбудованому в головну сторінку календарю з Google Календар, тримати учнів у курсі того, яка тема вивчатиметься на уроці та що було задане додому.
  3. Містить матеріали для підвищення інтересу учнів до вивчення іноземної мови
  4. Надає учням можливість тренуватися, виконуючі підготовлені учителем вправи, або створювати їх самостійно

В роботі з учнями використовується сервіс, котрий нещодавно представила компанія Google, розроблений на базі G Suite – система управління навчанням GoogleClassroom.

Зокрема, сервіс Classroom забезпечує доступ до певного файлу, передбачає можливість надання доступу для одночасної роботи над одним документом кільком користувачам. Спільна робота розширює можливості навчання, учні можуть обмінюватись ідеями і допомагати один одному. Такий підхід адаптує учнів до спільної роботи в групах

Я можу використовувати багато можливостей GoogleClassroom : створення завдань, спільна робота над завданнями, яка забезпечує двосторонній зв'язок між учнем та вчителем; спілкування в режимі реального часу; оцінювання виконаних завдань.

На нашу думку, у Класі зручно працювати як вчителеві, так і учням, оскільки служба забезпечує користувачів універсальним робочим апаратом, має зручний інтерфейс і можливості, необхідні учасникам освітнього процесу.

Алгоритм роботи в Класі:

  1. Налаштування класу. Для кожного классу створюється свій ключ доступу, який учні та інші вчителі використовують для приєднання до спільноти.
  2. Інтеграція з Google Диском. Коли вчитель використовує GoogleClassroom, папка «Клас» автоматично створюється на його робочому Google Диску. Для учнів також створюється папка «Клас» з вкладеними папками для кожного класу, до якого вони приєднуються.
  3. Створення та розповсюдження завдань. При створенні завдання у вигляді Google-документа, платформа буде створювати і поширювати індивідуальні копії документа для кожного учня в класі за бажанням вчителя, що значно спрощує технічні аспекти освітнього процесу.
  4. Обмеження в часі. При створенні завдань викладач може вказати термін виконання роботи. Коли учень здає завдання до завершення терміну виконання, на його документі з'являється статус «Перегляд», що дозволяє вчителеві перевірити роботу. Після перевірки вчитель може повернути завдання учню для доопрацювання. Воно автоматично переходить в статус «Редагування» і учень продовжує роботу над документом.
  5. Контроль за виконанням завдань. За усіма завданнями можна спостерігати одночасно, і контролювати роботу над окремим завданням відразу в декількох класах.
  6. Комунікування в класі.

Сервіс дозволяє поєднувати процеси вивчення, закріплення та засвоєння навчального матеріалу, які під час традиційного навчання відокремлені один від одного (Додаток 7)

Говоріння– один з найважчих навиків. Людське спілкування може бути сприйнятливим, якщо тільки співрозмовники розуміють один одного. Спікер повинен відтворити свій словниковий запас в розмовній мові, в той час як слухач повинен розуміти мову мовця. Ми використовуємо відео конференцію Google Hangouts. Проведення бесіди – процес голосового зв'язку між спікером і слухачем через Інтернет. Цей процес може бути дуже корисним для учня, якщо вчитель та учень спілкуються виключно іноземною мовою.

Перегляд фільмів в оригіналі, новин, кліпів, відео-уроків також значно впливає на процес вивчення мови, формується комунікаційна компетентність учня. Це стає можливим через використання сервісу канал YouTube.

Використання технологій у вивченні іноземної мови стало реальною необхідністю в наші дні. У моєму досвіді коротко розглянуто, як технології можуть бути використані в покращенні мовних навичок учня. Крім того, хмарні технології дозволяють здійснювати особистісний підхід, знімають психологічний дискомфорт, який часто зустрічаються при усних відповідях або традиційних письмових роботах. Кожен учень на уроці, або поза уроком самостійно вивчає нову тему, працюючи з нею у власному темпі й отримуючи підсумкову оцінку роботи, виконавши тестові завдання, обраного ним рівня. Даний варіант ідеально підходить для роботи в класі з різним рівнем навченості та здатності до навчання учнів, тому, що дозволяє не просто диференціювати, але й індивідуалізувати процес навчання за обсягом матеріалу і темпами роботи для кожного учня. Єдиним недоліком є недостатня кількість комп'ютерів (гаджетів) на уроці.Результати тематичного дослідження показали, що більшість учнів надають перевагу використанню хмарних технологій у покращенні своїх навичок.

Таким чином, використання хмарних технологій, спираючись на інтерес школярів до всесвітньої мережі Інтернет, забезпечує їм доступ до усіх матеріалів, необхідних для вивчення предмета як у школі, так і вдома, створює умови для їх саморозвитку й міжособистісної взаємодії учнів з учителем та учнів один з одним, залучає до використання новітніх досягнень інформаційних технологій, підвищенню інформаційної компетентності та умінню доцільно використовувати комп'ютер як засіб для отримання нових знань, розвиває їхню соціокультурну компетенцію, знімає психологічний бар'єр.


Schulsystem in Deutschland
Урок-турнір знавців німецької мови з теми "Компьют...
 

Коментарі (0)

There are no comments posted here yet

Залишити свій коментар

Posting comment as a guest.
0 Characters
Вложения (0 / 3)
Share Your Location

Редакція порталу «Учительський журнал он-лайн» може не поділяти точки зору автора та користувачів порталу, які висловлюються у формі коментарів до статей, повідомлень на форумі тощо. Автори публікацій відповідають за достовірність фактів, цитат, власних назв і т.п. Матеріали публікуються в авторському варіанті; ілюстрації, пунктуація і лексика авторські. Претензії не приймаються. Матеріали не рецензуються.

Premium Joomla Templates