Події березня 2020 року умовно розділили освітній процес у КЗ«Богодухівський ліцей №3» на «до і після». Саме вони привернули увагу всіх учасників освітнього процесу до технологій дистанційного навчання. Сучасні реалії унеможливили очне навчання, а дистанційне - стало єдиною доступною формою для надання освітніх послуг у системі загальної середньої освіти.

Впровадження дистанційного навчання стало доволі серйозним викликом для педагогічних працівників, адже саме від їхнього професіоналізму, рівня компетентності та здатності використовувати цифрові технології в освітньому процесі залежала можливість здобуття учнями повноцінної якісної освіти.Події березня 2020 року умовно розділили освітній процес у КЗ«Богодухівський ліцей №3» на «до і після». Саме вони привернули увагу всіх учасників освітнього процесу до технологій дистанційного навчання. Сучасні реалії унеможливили очне навчання, а дистанційне - стало єдиною доступною формою для надання освітніхпослуг у системі загальної середньої освіти.

Впровадження дистанційного навчання стало доволі серйозним викликом для педагогічних працівників, адже саме від їхнього професіоналізму, рівня компетентності та здатності використовувати цифрові технології в освітньому процесі залежала можливість здобуття учнями повноцінної якісної освіти.

Перед педагогічним колективом ліцею постав ряд питань:

  • -Чи зможемо ми в стрімкому та мінливому світі максимально швидко оволодіти новими технологіями (lifelong-learning)?
  • -Чи зможемо забезпечити учням звичний освітній ритм під час дистанційного навчання?
  • -Чи зможемо ми зберегти комунікацію з батьками та учнями на відстані одного кліку?
  • -Чи зможемо розвинути усвідомлену (когнітивну) мотивацію у наших учнів?
  • -Чи зможемо розвинути в собі та в учнях надзвичайно важливі сьогодніsoft skills (мʹякі навички), які допомагають у звичайному житті?
  • Хвилювало нас і питання: «Чи зуміємо напрацювати такий досвід, яким можна буде поділитися не тільки зі своїми колегами, а й з професійною спільнотою громади?» Усі ці питання необхідно було вирішувати у режимі цейтнот. Спочатку була розгубленість, а потім навіть методичний азарт: «Ми - зможемо!». Підґрунтям для такої впевненості стало те, що наш колектив - це команда однодумців, яка працює в єдиній координаційно-методичній площині.
  • На етапі усвідомлення й сприйняття нової форми організації освіти в першу чергу з'ясували спроможність педагогічного колективу щодо володіння навичками роботи з цифровою інформацією.І виявили, що на той час майже всі педагогічні працівники мали базові навички інформаційно-комунікаційних технологій: пройшли тренінги, курси на базі КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти».Але ніхто до моменту введення дистанційного навчання не замислювався про їх важливість. З початком карантину, вчителі змушені були у найкоротші терміни мобілізувати усі свої знання з медіа грамотності, змінити принцип проведення уроків, застосувати інноваційні методита якимось чином проводити продуктивні уроки.
  • Свою допомогу у вирішенні завдань, освоєнні необхідних програм запропонувало молоде покоління вчителів, які мали за плечима різний досвід використанняцифрових освітніх ресурсів.Такийобмінпрофесійною інформацією з колегами, ми умовно назвали «наставництво навпаки», коли молоді фахівці стали наставниками для більш досвідчених. На організованих майстер-класах були презентовані різноманітні цифрові інструменти та можливості, різні навчальні платформи, сайти сучасного освітнього простору, що дало можливість швидко зорієнтуватися та застосувати їх у дистанційному викладанні. Слід зазначити, що результат від такого наставництва перевершив усі наші очікування! Вчителі, які боялися працювати в телекомунікаційній мережі, завдяки підтримці своїх колег,змогли впоратися з поставленим викликом. Молоді колеги допомагали в організації онлайн-конференцій, приєднували своїх досвідчених колег до он-лайн уроків, чим забезпечували підтримку і супровід. З часом увесь колектив продемонстрував уміння користуватися всім необхідним інструментарієм для здійснення ефективного дистанційного навчання.

Усвідомлюючи важливість саморозвитку та самоосвіти, педагогічний колектив разом з адміністрацією у період дистанційного навчання мав змогу пройти курси з підвищення кваліфікації на базі Національної академії педагогічних наук ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Центральний інститут післядипломної освіти (дистанційно). Це дало змогу не лише підвищити свій професійний рівень, але й приміряти на себероль «учня», відчути, як воно бути по той бік екрану. Цей досвід дав змогу зрозуміти, що дистанційне навчання це не імітація, а реальність, яка дає певний результат. Тому очевидним стає принцип «навчання впродовж життя», коли вчитися ніколи не пізно, і коли знань не буває замало.

Вимоги, які були висунуті під час дистанційного навчання педагогічним працівникам, суттєво відрізняються від тих, якимповинен відповідати педагог традиційної системи навчання, як за особистісними якостями, так і за способом навчання.

Для успішного впровадження інновацій виникла необхідність створення електронно – комунікаційного середовища закладу. Задля цього у ліцеї були проведені лінії швидкісного Інтернету: 100 Мб/с і 50Мб/с, локальна мережа в усіх кабінетах і мережа вільного доступу Wi-Fi. Також заклад у достатній кількості забезпечений інтерактивними комплексами та інтерактивними дошками SMART Board.

Щоб оптимізувати роботу вчителя під час дистанційного навчаннябулирозроблені та проведені наступні заходи:

Ø забезпечено постійний доступ до електронних освітніх ресурсів усіх учасників освітнього процесу;

Ø розроблено і схвалено покрокову інструкцію для педагогічних працівників з організації дистанційного навчання;

Ø збережено розклад занять і робочий час учителя в дистанційному режимі відповідно розкладу навчальних занять і навчального календарного плану, поточного режиму роботи;

Ø визначено для проведення уроків у синхронному та асинхронному режимі веб - ресурс Google Classroom та сервіс Zoom та для перевірки (контролю) знань Google Форми;

Ø рекомендовано вчителям враховувати специфіку предметів і можливість виконання робіт у зручний для учнів час з чітко означеними дедлайнами та системою оцінювання;

Ø надано вчителю академічну свободу, включаючивільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі ліцею.

Дистанційне навчання, на думку адміністрації і вчителів, дало можливість переосмислити функції педагога в освітньому процесі. Змінивши формат роботи, ми зрозуміли, що вчитель сьогодні це – спеціаліст, який володіє знаннями та вміннями в кількох сферах. Ентузіаст, який повинен постійно підвищувати мотивацію в учнів, заохочувати, направляти та надихати їх. Експерт, який робить чіткий аналіз результатів. Партнер, який співпрацює з учнем, допомагає знайти власний шлях розвитку.

Ми однозначно можемо стверджувати, що зі зміною формату навчання значно актуалізуються новіпозиції класного керівника, асистента вчителя та вихователя групиподовженого дня, адже виховний процес не призупинився навіть на відстані. Нашим основним завданням було донести до кожного учня та його батьків найдетальнішу інформацію про новий формат роботи, принцип доступності навчання, а також допомогти учням розподілити час і унебезпечити їх від перенавантаження. Вони поєднали в собі ряд функцій: комунікатора, інформатора, організатора, мотиватора. Комунікація з кожним учнем є невід'ємною та обов'язковою частиною освітнього процесу в умовах навчання з використанням дистанційних технологій.

Як ми бачимо, професійна діяльність педагогічного працівника стає багатоаспектною, так як у процесі дистанційного навчання учнів один і той же педагог реалізує себе у різних ролях.

Ключова роль під час віддаленого навчання відведена психологічній службі, основна місія якої незмінна – психологічний супровід учня під час освітнього процесу навіть на відстані. Психологом та педагогом соціальним ліцею була створена неофіційна сторінка закладу в Instagram та група у Viber. Модератори залучили до активного спілкування учнів та батьків. Психологічні розминки, оnline – консультації, читання книг, жарти, пісні та ще багато теплоти і підтримки миттєво сформували у батьків та учнів ставлення до обмеження соціалізації не як до напасті і лиха, а як до часу нових можливостей.

Усвідомивши усю масштабність змін у наданні освітніх послуг, ми зрозуміли, що для побудови індивідуальної освітньої траєкторії учня необхідний той, хто знає кінцеву точку шляху, той, хто знає шлях та веде цим шляхом і той, хто знає, як шукати цей шлях. І це, безумовно, сучасний вчитель – агент новітніх змін, який в умовах становлення системиоnline і offline освітніх сервісів повинен буде виконувати інші ролі і вміти вирішувати нові професійні задачі.

Сьогодні ми розуміємо, що освіта вже не буде такою, якою вона була до карантину. Ми побачили переваги дистанційного навчання, і вони очевидні: індивідуалізація навчання, можливість роботи з учнями з особливими освітніми потребами, заохочення здобувачів освіти до навчання із залученням широкого спектру сучасних технологій та методик.