Орієнтовне календарно-тематичне планування з української мови (4клас)

Анотація: Анотація:

  •          Орієнтовне календарно – тематичне планування з української мови (4 клас)
  •                                                                 до підручника
                     Українська мова
                                                                      та читання
                                     для закладів загальної середньої освіти (у двох частинах)
                                                         Київ:УОВЦ «Оріон», 2021
                                               (К. І. Пономарьова, Л. А. Гайова. Частина 1.)
                                                            122 год на рік 2021-2022 н.р.
                                                                   (3,5 год на тиждень)

                                                                         І семестр
№ з/п Тема уроку
Повторюю знання про звуки і букви
1 Пригадую, що я знаю про звуки і букви.
2 Правильно пишу слова з ненаголошеними звуками [е],[и] в коренях.
3 Пригадую слова з подовженими приголосними звуками й апострофом.
4 Правильно вимовляю і записую слова з дзвінкими приголосними звуками в кінці складу.
5 Правильно наголошую слова.
6 Розташовую слова в алфавітному порядку.
7 Розвиток зв'язного мовлення.
8 Правильно поділяю слова для переносу.
9 Діагностична робота.
10 Повторюю та узагальнюю вивчене.
Спостерігаю за значенням слів
11 Розрізняю пряме і переносне значення слів.
12 Добираю синоніми й антоніми.
13 Розпізнаю багатозначні слова.
14 Розвиток зв'язного мовлення.
15 Досліджую фразеологізми.
Пригадую будову слова
16 Визначаю будову слова.
17 Розрізняю співзвучні префікси і прийменники.
18 Досліджую слова із префіксами пре- і при-.
19 Утворюю слова за допомогою префіксів і суфіксів.
20 Діагностична робота.
21 Розвиток зв'язного мовлення.
22 Повторюю та узагальнюю вивчене.
Дізнаюся більше про іменник
23 Розрізняю іменники – назви істот і неістот, власні і загальні назви.
24 Визначаю рід і число іменників.
25 Досліджую відмінки і відмінкові питання.
26 Змінюю іменники за відмінками.
27 Визначаю початкову форму іменників.
28 Розвиток зв'язного мовлення.
29 Досліджую закінчення іменників жіночого роду в родовому відмінку однини.
30 Діагностична робота.
31 Вживаю паралельні форми іменників чоловічого роду в давальному і місцевому відмінках однини.
32 Спостерігаю за чергуванням приголосних звуків у давальному і місцевому відмінках однини.
33 Спостерігаю за чергуванням голосних звуків під час відмінювання іменників.
34 Досліджую закінчення іменників жіночого роду в орудному відмінку однини.
35 Розвиток зв'язного мовлення.
36 Досліджую закінчення іменників чоловічого роду в орудному відмінку однини.
37 Досліджую написання іменників жіночого роду з основою на приголосний звук в орудному відмінку однини.
38 Досліджую закінчення іменників у родовому і місцевому відмінках множини.
39 Розбираю іменник як частину мови.
40 Діагностична робота.
41 Повторюю та узагальнюю вивчене.
42 Розвиток зв'язного мовлення.
Дізнаюся більше про прикметник
43 Пригадую вивчене про прикметник.
44 Спостерігаю за відмінюванням прикметників.
45 Визначаю початкову форму прикметників.
46 Діагностична робота.
47 Досліджую закінчення прикметників жіночого роду в давальному і місцевому відмінках.
48 Утворюю прикметники за допомогою префіксів і суфіксів.
49 Розвиток зв'язного мовлення.
50 Досліджую прикметники із суфіксами -ськ-, -зьк-, -цьк-
51 Визначаю рід, число і відмінок прикметників.
52 Розбираю прикметник як частину мови.
53 Діагностична робота.
54 Повторюю та узагальнюю вивчене.
55 Підсумковий урок за І семестр.
56 Розвиток зв'язного мовлення.

                                                                                ІІ семестр


№ з/п  Тема уроку
Пригадую числівники
57 Розпізнаю числівники в реченні і тексті.
58 Досліджую форми родового відмінка числівників 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100.
59 Правильно вживаю форми числівників на позначення часу протягом доби.
60 Діагностична робота.
61 Повторюю та узагальнюю вивчене.
Досліджую займенник
62 Розпізнаю займенники.
63 Розвиток зв'язного мовлення.
64 Досліджую особові займенники.
65 Спостерігаю за відмінюванням займенників 1-ої та 2-ої особи.
66 Досліджую відмінювання займенників 3-ої особи.
67 Розбираю займенники як частину мови.
68 Діагностична робота.
69 Повторюю та узагальнюю вивчене.
70 Розвиток зв'язного мовлення.
Дізнаюся більше про дієслово
71 Розпізнаю дієслова.
72 Розпізнаю неозначену форму дієслова.
73 Змінюю дієслова за числами.
74 Визначаю часи дієслів.
75 Перевіряю написання закінчень дієслів теперішнього часу.
76 Утворюю різні форми дієслів майбутнього часу.
77 Розвиток зв'язного мовлення.
78 Правильно записую закінчення дієслів майбутнього часу.
79 Утворюю дієслова минулого часу.
80 Досліджую дієслова на –ся.
81 Розбираю дієслово як частину мови.
82 Діагностична робота.
83 Повторюю та узагальнюю вивчене.
Досліджую прислівник
84 Розвиток зв'язного мовлення.
85 Спостерігаю за прислівниками.
86 Розрізняю прислівники і прикметники.
87 Правильно записую прислівники.
88 Утворюю прислівники.
89 Діагностична робота.
90 Повторюю та узагальнюю вивчене.
Будую речення
91 Пригадую знання про речення.
92 Розвиток зв'язного мовлення.
93 Розпізнаю і будую речення різних видів.
94 Визначаю головні і другорядні члени речення.
95 Встановлюю зв'язок слів у реченні.
96 Спостерігаю за однорідними членами речення.
97 Складаю речення з однорідними членами.
98 Застосовую знання про речення.
99 Розвиток зв'язного мовлення.
100 Складання речень за зразком та схемою. Відновлення змісту деформованих речень.
101 Діагностична робота.
102 Повторюю та узагальнюю вивчене.
Застосовую знання про текст
103 Пригадую будову тексту.
104 Визначаю тему і мету тексту.
105 Складаю план тексту.
106 Розвиток зв'язного мовлення.
107 Розрізняю різновиди текстів.
108 Будую текст-опис.
109 Будую текст-міркування.
110 Будую текст-розповідь.
111 Працюю з деформованими текстами.
112 Складаю есе.
113 Розвиток зв'язного мовлення.
114 Розрізняю стилі текстів.
115 Повторюю та узагальнюю вивчене.
Пригадую і застосовую вивчене
116 Пригадую вивчене.
117 Закріплюю вивчене.
118 Застосовую знання з мови.
119 Діагностична робота.
120 Розвиток зв'язного мовлення.
121 Повторюю та узагальнюю вивчене.
122 Підсумковий урок за рік.

Имя файла: ---_20210727-172412_1
Размер файла: 34 kb
Скачать фаил
Орієнтовне календарно – тематичне планування з л...
Формування загальнокультурної компетентності здобу...
 

Коментарі (0)

There are no comments posted here yet

Залишити свій коментар

Posting comment as a guest.
0 Characters
Вложения (0 / 3)
Share Your Location

Редакція порталу «Учительський журнал он-лайн» може не поділяти точки зору автора та користувачів порталу, які висловлюються у формі коментарів до статей, повідомлень на форумі тощо. Автори публікацій відповідають за достовірність фактів, цитат, власних назв і т.п. Матеріали публікуються в авторському варіанті; ілюстрації, пунктуація і лексика авторські. Претензії не приймаються. Матеріали не рецензуються.

Premium Joomla Templates