Лінгвокраїнознавчий підхід у вивченні іноземних мов

Анотація: У сучасних концепціях навчання іноземна мова розглядається як відображення культури відповідного народу - як оволодіння іншомовною культурою і як засвоєння світових духовних цінностей. Запорукою успішного оволодіння іншомовною культурою вважають активне запровадження лінгвокраїнознавчих елементів до процесу вивчення іноземної мови в школах. Сучасні підходи до їх вивченні є дуже неоднозначними, а сприйняття такого роду елементів вимагає від учнів неабияких інтелектуальних (історичних, географічних) та естетичних знань. Але саме лінгвокраїнознавчі елементи допомагають пізнавати духовне багатство іншого народу, підвищують рівень гуманітарної освіти та сприяють успішному входженню у світову спільноту. Такі знання є необхідними для формування світогляду молодої людини та її гармонійного розвитку.

Відомо, що мові властиво не тільки накопичувати і зберігати, а й відображувати факти та явища культури народу - носія цієї мови. Вони, як правило, відомі усім членам мовної спільноти, оскільки використовуються носіями у процесі навчання, виховання тощо. Ці факти та явища віддзеркалюють найсуттєвіші досягнення, погляди, оцінки та судження носіїв мови як минулого, так і сучасності.

Поняття „країнознавчі знання" тлумачиться як „знання історії, географії, економіки, державного устрою та культури країни", а „лінгвокраїнознавчі знання" як знання „особливостей мовленнєвої та немовленнєвої поведінки носіїв мови в певних ситуаціях спілкування". Вивчення мови та культури одночасно не випадкове, тому що вони дозволяють вдало поєднувати елементи країнознавства з мовними явищами, які виступають не тільки як засіб комунікації, але й як спосіб ознайомлення учнів із новою для них дійсністю

Отже, лінгвокраїнознавством називається аспект викладання іноземної мови, в якому з метою забезпечення комунікативності навчання і для вирішення загальноосвітніх гуманістичних завдань лінгводидактики реалізується кумулятивна функція мови та проводиться акультурація адресата (ознайомлення його з типовими явищами сучасності). Лінгвокраїнознавство - це ознайомлення учнів із сучасністю країноносіїв мови, їх культурою через іноземну мову і в процесі її вивчення. Можна стверджувати, що завдяки лінгвокраїнознавчій аспектизації навчального процессу забезпечується психологічна готовність включення людини, що навчається, у різні сфери життєдіяльності, прискорюється практично-побутова акультурація та формування комунікативної компетенції, що дозволить остаточно закласти основи та здійснити міжкультурну комунікацію.

Лінгвокраїнознавчий підхід дозволяє вивчати іноземну мову, поглиблюючи знання про соціокультурні особливості іншого народу. Реалізація лінгвокраїнознавчого підходу до навчання усного мовлення школярів відбуваєся шляхом дозованого включення до уроків додаткових фонових знань, реалій, фразеологізмів та інших мовних засобів, які за змістом та ступенем складності узгоджуються з інформацією підручників і враховують рівень володіння мовою школярів.


Художньо-виражальні засоби та елементи поетичного ...
Вплив трансформації на виховне середовище в освітн...
 

Коментарі (0)

There are no comments posted here yet

Залишити свій коментар

Posting comment as a guest.
0 Characters
Вложения (0 / 3)
Share Your Location

Редакція порталу «Учительський журнал он-лайн» може не поділяти точки зору автора та користувачів порталу, які висловлюються у формі коментарів до статей, повідомлень на форумі тощо. Автори публікацій відповідають за достовірність фактів, цитат, власних назв і т.п. Матеріали публікуються в авторському варіанті; ілюстрації, пунктуація і лексика авторські. Претензії не приймаються. Матеріали не рецензуються.

Premium Joomla Templates