Урок зарубіжної літератури: Жан де Лафонтен- відомий французький байкар. Байка «Зачумлені звірі»

Анотація: У розробці актуалізовано  відомості про байку, алегорію, езопову мову,  подано факти біографії Жана де Лафонтена; основний зміст байки «Зачумлені звірі», визначено тему та ідею твору; матеріал уроку спрямований на виховання негативного ставлення до людськ...
Продовжити читання
  20 переглядів
  0 Коментарів
20 переглядів
0 Коментарів

Г. К. Андерсен. «Снігова королева». Утвердження дружби та вірності Оповідання «Маленька розбійниця»

Анотація: :Казка "Снігова Королева" - безмежне поле для використання барв методичної палітри. Оповідання "Маленька Розбійниця" дає можливість вчити дітей основам порівняльного аналізувчити виділяти основні епізоди з твору; пояснити взаємозв'язок основних положень та ідеї твору; відповідати на з...
Продовжити читання
  74 переглядів
  0 Коментарів
74 переглядів
0 Коментарів

Рослинництво України

Анотація: Мета уроку - ознайомити учнів з особливостями галузі, дати комплексну характеристику рослинництва, продовжити формувати вміння працювати з тематичними картами, статистичним матеріалом, продовжити навчати працювати на контурній карті, закріпити рівень знань вивченого матеріалу по даній...
Продовжити читання
  54 переглядів
  0 Коментарів
54 переглядів
0 Коментарів

Квест "Знайди та збережи енергію

Анотація: Квест "Знайди та збережи енергію   Download PDF File Here Ім'я файлу: -_20221105-093047_1 Розмір файлу: 523 kb Викачати файл Ім'я файлу: 12 Розмір файлу: 269 kb Викачати файл
  45 переглядів
  0 Коментарів
45 переглядів
0 Коментарів

Цінність родини. Чинники міцної родини. Готовність до сімейного життя.

Анотація:  Цінність родини. Чинники міцної родини. Готовність до сімейного життя. Урок  розроблено для розширення уявлення про родину та її цінність; формувати поняття про чинники та ознаки міцної родини, роль родини у задоволенні потреб людини, про готовність до сімейного життя; розв...
Продовжити читання
  46 переглядів
  0 Коментарів
46 переглядів
0 Коментарів

Visiting a doctor

Анотація: " Visiting a doctor" план-конспект уроку для учнів 7 класу відповідає сучасним вимогам і критеріям проведення уроків англійської мови. Структура вміщує всі необхідні етапи уроку, має приклади відповідних вправ. Наявні різни види та форми роботи на уроці англійської мови: парна, в мали...
Продовжити читання
  49 переглядів
  0 Коментарів
49 переглядів
0 Коментарів

Escape Room Mummy

Анотація: Quest rooms have gained their popularity among all layers of society due to their unobtrusive educational approach with elements of fun, entertainment, leisure combined with logic and background knowledge. The following escape room gives an opportunity for its participants to fully di...
Продовжити читання
  35 переглядів
  0 Коментарів
35 переглядів
0 Коментарів

Ресурси під час дистанційного навчання

Анотація:  Професія вчителя сьогодні тісно пов'язана з розвитком інформаційно-комунікаційних технологій та їх впливом на освітні процеси та професійну діяльність. Одним із головних інструментів успіху нової української школи є наскрізне застосування інформаційно-цифрових технологій в освітньому...
Продовжити читання
  54 переглядів
  0 Коментарів
54 переглядів
0 Коментарів

Види мистецтва

​Анотація: Конспект уроку розрахований для учнів 5 класу. Метою уроку є ознайомлення учнів з різними видами мистецтва, збагачення уявлення про французьку культуру; розуміння й аналіз мистецьких творів, розширення загального та мистецького кругозору; виховування в учнів любов до прекрасного, пов...
Продовжити читання
  66 переглядів
  0 Коментарів
66 переглядів
0 Коментарів

Щоденник практичних занять з дисципліни Мікробіологія

Анотація:  Щоденник практичних занять містить всі необхідні матеріали для підготовки до практичного заняття, яка передбачає знання теоретичного матеріалу, вивчення та відпрацювання алгоритмів практичних навичок, виконання цілого ряду завдань, що забезпечують належне засвоєння матеріалу. До завд...
Продовжити читання
  54 переглядів
  0 Коментарів
54 переглядів
0 Коментарів

Escape Room Countries

Анотація: Анотація:This escape room consists of linguistic, morphological, logical and linguo-area tasks combined with technology. If participants complete this route, they will be able to get out of the room. Be careful you have to switch between English and German. The activities can be done ...
Продовжити читання
  56 переглядів
  0 Коментарів
56 переглядів
0 Коментарів

Особливості використання мовних засобів вираження темпоральності у романі Керстін Гір «Рубінова книга»

​Анотація:  Відображення в мові категорій об'єктивного світу – один із актуальних напрямків сучасних наукових досліджень. У цій статті лексико- граматичні засоби вираження часу розглянуто в комплексі, адже мовні одиниці існують у тексті не ізольовано, а творять систему взаємопов'язаних величин,...
Продовжити читання
  57 переглядів
  0 Коментарів
57 переглядів
0 Коментарів

Варіативний модуль "Технологія драпірування на тканині (виготовлення буф) 5-10 класи

Варіативний модуль розроблено до програми трудове навчання (швейна справа), для учнів спеціаоьних навчальних закладів для дітей з особливими освітніми потребами.  програмою передбачено ознайомлення учнів з одним із видів декоративно-ужитковогоо мистецтва - драпірування на тканині у вигляді крас...
Продовжити читання
  89 переглядів
  0 Коментарів
89 переглядів
0 Коментарів

Розробка заняття з хімії на тему "Гідроліз солей"

Розробка заняття з хімії містить теоретичний матеріал, демонстраційний експеримент, вправи для самостійного виконання та відеоматеріали для кращого розуміння студентами стадійного гідролізу солей по катіону та по аніону (створено студентом спеціальності "Інженерія програмного забезпечення" Криворучк...
Продовжити читання
  86 переглядів
  0 Коментарів
86 переглядів
0 Коментарів

Проблемний пошук: «Бути чи не бути українській нації». Микола Куліш «Мина Мазайло».

Анотація: Микола Куліш «Мина Мазайло». Сатиричне викриття бездуховності обивателів, що зрікаються своєї мови, культури, родового коріння. Драматургічна майстерність автора. Все це зумовлює актуальність п'єси у наш час. Саме тому важливо на уроці літератури в 11 класі розкрити ідейний зміст коме...
Продовжити читання
  93 переглядів
  0 Коментарів
93 переглядів
0 Коментарів

Вправи для розвитку говоріння у 8 класі (німецька мова, 4 рік навчання)

Анотація:  Сьогодні у нас є чимало методик інтенсивного навчання розмовної та ділової мови, задля вільного спілкування іноземною мовою. Говоріння надзвичайно важливим фактором у цьому плані. Досвід показує, що систематичне використання на уроці вправ комунікативного характеру сприяє успішному о...
Продовжити читання
  99 переглядів
  0 Коментарів
99 переглядів
0 Коментарів

Задачи-аналоги

Анотація: Стаття "Задачи аналоги" складається з двох частин: Частина 1 "Задачи аналоги в планіметрії" і частина 2 "задачи-аналоги в стереометрії". Стаття містить відомі з математичних олімпіад задачи, повязані з вписаним і описаним колом для трикутника. В першій частині розглядаються ...
Продовжити читання
  84 переглядів
  0 Коментарів
84 переглядів
0 Коментарів

Календарно-тематичне планування "Англійська мова" 5 клас.

​Анотація: Календарно-тематичний план з англійської мови для 5 класу за модельною навчальною програмою «Іноземна мова. 5-9 класи» для закладів загальної середньої освіти (автори Зимомря І. М., Мойсюк В. А., Тріфан М. С., Унгурян І. К., Яковчук М. В.), до підручника «Англійська мова (5-й рік нав...
Продовжити читання
  79 переглядів
  0 Коментарів
79 переглядів
0 Коментарів

«Література рідного краю. Гумористичний живопис Івана Дубініна за поезією письменників рідного краю»

​Анотація:  Урок «Література рідного краю. Гумористичний живопис Івана Дубініна за поезією письменників рідного краю» має на меті ознайомити учнів із творчістю Катерини Вербівської, Івана Дубініна, допомогти зрозуміти своєрідність їх поезії, заглибитися у зміст творів, відчути їх своєю душею; р...
Продовжити читання
  64 переглядів
  0 Коментарів
64 переглядів
0 Коментарів

"Односкладні речення, їхні стилістичні особливості. Синонімія двоскладних та різних видів односкладних речень (11 клас)"

Анотація:  Матеріал підібраний для повторення відомостей про односкладне та двоскладне речення. Здобувачі освіти вдосконалюватимуть уміння правильно здійснювати синонімічну заміну односкладних і двоскладних речень; розвиватимуть уміння комунікативно доцільно висловлювати власні думки за до...
Продовжити читання
  69 переглядів
  0 Коментарів
69 переглядів
0 Коментарів

Редакція порталу «Учительський журнал он-лайн» може не поділяти точки зору автора та користувачів порталу, які висловлюються у формі коментарів до статей, повідомлень на форумі тощо. Автори публікацій відповідають за достовірність фактів, цитат, власних назв і т.п. Матеріали публікуються в авторському варіанті; ілюстрації, пунктуація і лексика авторські. Претензії не приймаються. Матеріали не рецензуються.

Premium Joomla Templates