Під категорії з розділу:

Англійська мова в початковій школі

Тиждень мистецтва .Подорож у казку

Анотація:  Вчитель Сьогодні ми казку сюди запросили, Щоб гратись й гуляти гуртом. А казка в 1-А до нас заблукала Давайте про все поговоримо разом. 1.Ігровий момент З'являється листоноша з телеграмою, читає і пропонує дітям відгадати, хто її надіслав. Діти називають Вчитель. Нас, малята, запрошу...
Продовжити читання
  534 переглядів
  0 Коментарів
534 переглядів
0 Коментарів

Урок математики з використанням піснезнайки

Анотація:  Урок Математики 1 клас (з використанням «Піснезнайки») Тема. Число і цифра 9. Утворення числа 9. Написання цифри 9 Мета. Сформувати вміння утворювати число 9 додаванням одиниці до попереднього числа. Вивчити цифру 9, навчити її писати. Закріпити нумерацію в межах 9. Обладнання. Лего,...
Продовжити читання
  1075 переглядів
  0 Коментарів
1075 переглядів
0 Коментарів

Урок навчання грамоти з використанням піснезнайки

Анотація:  Урок Навчання грамоти 1 клас (з використанням "Піснезнайки") Тема. Звук [ж], позначення його буквою "же". Дзвінка вимова звука [ж] у кінці складів і слів. Звуковий аналіз слів. Читання складів, слів, речень. Мета. Ознайомити дітей з новою буквою, її назвою та звуковим значенням. Вчит...
Продовжити читання
  534 переглядів
  0 Коментарів
534 переглядів
0 Коментарів

Урок української мови з використанням піснезнайки

Анотація:  Урок української мови 3 клас (з використанням елементів "Піснезнайка") Тема. Вимова слів із дзвінкими та глухими приголосними звуками. Мета: вчити учнів літературній вимові дзвінких приголосних у словах та позначати їх на письмі; вчити розрізняти глухі і дзвінкі приголосні; розвивати...
Продовжити читання
  521 переглядів
  0 Коментарів
521 переглядів
0 Коментарів

Урок природознавства з використанням піснезнайки

Анотація:   Урок природознавства 4 клас (з використанням "Піснензнайки") Тема. Всесвіт і Сонячна система. Як і чому людство змінювало свої уявлення про Всесвіт. Мета: розповісти учням про уявлення стародавніх людей про Землю та Всесвіт. Розвивати вміння порівнювати і робити висновки; на до...
Продовжити читання
  850 переглядів
  0 Коментарів
850 переглядів
0 Коментарів

Урок математики з використанням піснезнайки

​ Урок математики 1 клас (з використанням "Піснезнайки") Тема . Число 7. Склад числа 7. Дні тижня. Складання прикладів. Мета . Вправляти учнів у засвоєнні різних випадків складу числа 7; складанні й розв'язуванні прикладів в межах 7; закріплювати навички порядкової лічби. Показати який цікавий світ ...
Продовжити читання
  671 переглядів
  0 Коментарів
671 переглядів
0 Коментарів

Практика організації соціально - орієнтованого навчання дітей з особливими освітніми потребами.

Анотація: Стаття висвітлює вивченню особливості проведення заходів із дітьми з затримкою психічного розвитку. Розглянуто, проаналізовано й узагальнено дані методичної літератури щодо виникнення і прояву затримки психічного розвитку дітей, доцільності застосування засобів і методів під час робот...
Продовжити читання
  453 переглядів
  0 Коментарів
453 переглядів
0 Коментарів

Поєднання інтерактивних методик навчання з розвитком мотивацій молодших школярів як умова підвищення ефективності навчання

Анотація:  Молодший шкільний вік особливо сприятливий для розвитку мотивації досягнення успіхів у навчальній, трудовій, ігровій діяльності дітей. Згодом цей мотив стає досить стійким, домінує над мотивом уникнення невдач, прискорює розвиток різноманітних здібностей дитини. Я розглядаю питання ф...
Продовжити читання
  511 переглядів
  0 Коментарів
511 переглядів
0 Коментарів

Барви осені

​Анотація:  запропоновано урокз літературного читання, природознавства, образотворчого мистецтва, який розроблено за оновленою програмою зурахуванням ключових компетентностей.Інтеграція допомагає вчителю різнобічно і системно сформувати уявлення учнів про осінь як пору року. Осінь розглядається...
Продовжити читання
  974 переглядів
  0 Коментарів
974 переглядів
0 Коментарів

Урок-соревнование по русскому языку 4 класс Тема: «Имя прилагательное»

Анотація:  Тип урока : контроль знаний Цель: проверка знаний, умений и навыков каждого ученика по теме «Имя прилагательное» Задачи: •Выявить полноту знаний, умений и навыков каждого ученика по теме; •Выявить пробелы в знаниях и умениях обучающегося и определить типичные ошибки для каждого учени...
Продовжити читання
  702 переглядів
  0 Коментарів
702 переглядів
0 Коментарів

Інтегрований урок на тему " Справи - слони. Відстанеш годиною- не здоженеш родиною"

​Анотація:  Інтегрований урок на тему " Справи-слони. Відстанеш годиною- не здоженеш родиною".Німецька мова , викладач Ганжа В.В. інтегрується в предмет , програми " Інтелект Ікраїни " , " Навчаємось разом", викладач Котенко І.А.Урок містить мотиваційну розминку німецькою мовою, ребуси українсь...
Продовжити читання
  711 переглядів
  0 Коментарів
711 переглядів
0 Коментарів

Масленица

Анотація:  □Масленица идет, блин да мед несет. □Блинцы, блинчики, блины, как колеса у Весны. □ Масленица сем дней гуляет. Как на масляной неделе в потолок блины летели. Не все коту Масленица. (Запись на доске) Учитель: Вот уж зимушка проходит, Снег и холод прочь уводит, Весну красную приводит. ...
Продовжити читання
  519 переглядів
  0 Коментарів
519 переглядів
0 Коментарів

Стаття " Формування читацьких інтересів"

Анотація: ця стаття містить м етодологічні положення про читацький інтерес дитини . Сучасні підходи до розвитку читацьких інтересів школярів початкових класів.  Система формування читацької самостійності молодших школярів. Мета роботи – окреслити процес формування читацьких інтересів та читацьк...
Продовжити читання
  458 переглядів
  0 Коментарів
458 переглядів
0 Коментарів

Видатні винахідники сучасності

​Анотація: Дана публікація розповідає про видатних винахідників сучасності, які внесли великий вклад в нашу сучасність.   Download PDF File Here pdf Имя файла: -- Размер файла: 711 kb Скачать фаил
  516 переглядів
  0 Коментарів
516 переглядів
0 Коментарів

Комбінований урок - подорож з української мови, образотворчого мистецтва та музичного мистецтва "У чарівному лісі" для 3 класу

Анотація:   Комбінований урок - подорож з української мови, образотворчого мистецтва та музичного мистецтва "У чарівному лісі" для 3 класу на тему "Правопис префіксів роз-, без-. Перенос слів із префіксами." У комбінованому уроці - подорожі "У чарівному лісі" для 3 класу використані відео ...
Продовжити читання
  573 переглядів
  0 Коментарів
573 переглядів
0 Коментарів

Внеклассное мероприятие 4В классе

Анотація:  Цели: •формировать у учащихся доброту, милосердие; • выявить правильные и ошибочные представления о доброте и добрых делах; • формировать понятия общечеловеческих ценностей: соблюдать принципы нравственности и морали, любить и уважать свой и чужой труд; •воспитывать уважительное отно...
Продовжити читання
  456 переглядів
  0 Коментарів
456 переглядів
0 Коментарів

Контрольні роботи з літературного читання для 3 класу (Аудіювання)

Анотація:  Навчальний предмет «Літературне читання»- органічна складова освітньої галузі «Мови і літератури». У Державному Стандарті початкової загальної освіти підкреслено, що «…метою літературного читання є формування читацької компетентності учнів, яка є базовою складовою комунікативноїі піз...
Продовжити читання
  932 переглядів
  0 Коментарів
932 переглядів
0 Коментарів

Интегрированный урок математики и природоведения «Математическое путешествие по Африке»

Анотація Интегрированный урок математики и природоведения «Математическое путешествие по Африке» на тему " Задачи на нахождение времени по расстоянию и скорости. Действия с именованными числами. В чём особенность растительного и животного мира Африки?" В интегрированном уроке математики и ...
Продовжити читання
  520 переглядів
  0 Коментарів
520 переглядів
0 Коментарів

Школа чарівної клітиночки

Анотація:  Оволодіння грамотою – це складна розумова діяльність, яка потребує певного ступеня зрілості багатьох психічних функцій дитини. Письмо – складна форма мовленнєвої діяльності, багаторівневий процес, в якому приймають участь різні аналізатори: мовнослуховий, мовноруховий, зоровий, загал...
Продовжити читання
  485 переглядів
  0 Коментарів
485 переглядів
0 Коментарів

Тема.Ірен Роздобудько "Я зніматимусь в кіно"

Анотація:  Мета: Ознайомити учнів із творчістю сучасної української письменниці Ірен Роздобудько ; розширити коло читання; вчити визначати головну думку твору та переказувати текст; формувати навички правильного, виразного читання. Розвивати та поповнювати словниковий запас учнів. Виховувати по...
Продовжити читання
  2749 переглядів
  0 Коментарів
2749 переглядів
0 Коментарів

Редакція порталу «Учительський журнал он-лайн» може не поділяти точки зору автора та користувачів порталу, які висловлюються у формі коментарів до статей, повідомлень на форумі тощо. Автори публікацій відповідають за достовірність фактів, цитат, власних назв і т.п. Матеріали публікуються в авторському варіанті; ілюстрації, пунктуація і лексика авторські. Претензії не приймаються. Матеріали не рецензуються.

Premium Joomla Templates