Задачи-аналоги

Анотація: Стаття "Задачи аналоги" складається з двох частин: Частина 1 "Задачи аналоги в планіметрії" і частина 2 "задачи-аналоги в стереометрії". Стаття містить відомі з математичних олімпіад задачи, повязані з вписаним і описаним колом для трикутника. В першій частині розглядаються ...
Продовжити читання
  84 переглядів
  0 Коментарів
84 переглядів
0 Коментарів

Конспект уроку математики в 6 класі у формі уроку-аукціону на тему "Додавання і віднімання раціональних чисел".

Анотація:  Конспект уроку математики в 6 класі. Узагальнення і систематизація знань у формі уроку-аукціону на тему "Додавання і віднімання раціональних чисел". Його метою є узагальнити і систематизувати знання здобувачів освіти з теми; сприяти розвитку уваги, пам'яті, логічного мислення, культу...
Продовжити читання
  66 переглядів
  0 Коментарів
66 переглядів
0 Коментарів

Конспект математика 5 клас НУШ

Анотація: розробка конспекту 5 клас НУШ за модельною програмою Істер О. С.  Тема уроку: Цифри. Десятковий запис натуральних чисел Мета тематичного дня: узагальнити і систематизувати знання учнів про правила  запису і читання натураль­них чисел у десятковій системі числення; розглянути запи...
Продовжити читання
  74 переглядів
  0 Коментарів
74 переглядів
0 Коментарів

Тема уроку: Цифри. Десятковий запис натуральних чисел. 5 клас НУШ

Анотація:  Тема уроку: Цифри. Десятковий запис натуральних чисел Мета тематичного дня: узагальнити і систематизувати знання учнів про правила запису і читання натураль¬них чисел у десятковій системі числення; розглянути запис натурального числа у вигляді суми розрядних доданків; розвивати навич...
Продовжити читання
  60 переглядів
  0 Коментарів
60 переглядів
0 Коментарів

Навчання підлітків з інтелектуальними порушеннями економічно-фінансовій грамотності на уроках математики та соціально побутової орієнтації

Анотація:  У статті авторів Жайворонок М.І. та Коваленко Л.Г., вчителів-дефектологів, що працюють з дітьми та підлітками, які мають інтелектуальні порушення, наведено конспект уроку, наскрізною метою якого є навчання таких здобувачів освіти фінансовій грамотності на уроках математики та соціаль...
Продовжити читання
  194 переглядів
  0 Коментарів
194 переглядів
0 Коментарів

Конспект уроку "Порівняння, додавання та віднімання раціональних чисел"

Анотація:Тема уроку: Зимові ОЛІМПІЙСЬКІ ІГРИ «Літопис льодової слави» з теми»: «Порівняння, додавання і віднімання раціональних чисел»  «Математика – наука молодих. Інакше й бути не може. Заняття математикою – це така гімнастика розуму, для якої потрібні вся гнучкість і вся витривалість молодос...
Продовжити читання
  280 переглядів
  0 Коментарів
280 переглядів
0 Коментарів

Конспект уроку "Найпростіші тригонометричні рівняння"

Анотація: Цей урок допомагає формувати поняття про найпростіші тригонометричні рівняння, основні методи розв'язування тригонометричних рівнянь, вміння розв'язувати найпростіші тригонометричні рівняння. закріпити основні тригонометричні поняття; розвивати вміння пошукової діяльності, логічне мислення...
Продовжити читання
  318 переглядів
  0 Коментарів
318 переглядів
0 Коментарів

Бінарне заняття з математики та української мови "Морфологія. Числівник як частина мови. Правопис. Раціональні числа та дії з ними. Розрахункові задачі на відсотки".

Анотація: Методична розробка бінарного заняття об'єднує   споріднені блоки знань з математики та української мови; містить завдання з  узагальнення  знань про раціональні числа та дії з ними, числівник як частину мови, морфологічні ознаки, синтаксичну роль числівника; с...
Продовжити читання
  256 переглядів
  0 Коментарів
256 переглядів
0 Коментарів

Вживання чотиривимірних векторів при обчисленні площі опуклого чотирикутника, заданого координатами вершин як в координатній площині, так і координатному просторі.

Анотація:  Хавелов С. В. (учитель-методист) ( сел.ст. Топол і, Дв ор ічанс ький р-н , Харк івс ькаобл. Топ ільс ьк ий ліцей) Методична авторська стаття. ( Керівникам математичних гуртків ) Вживання чотиривимірних векторів при обчисленні площі опуклого чотирикутника, заданого координатами вершин...
Продовжити читання
  211 переглядів
  0 Коментарів
211 переглядів
0 Коментарів

Розробка факультативного заняття Розв’язування прикладних задач на тему: «Розчини. Пропорції»

Анотація:  Олександрівський заклад повної загальної середньої освіти Станіславської сільської ради Розробка факультативного заняття на тему: Розв'язування прикладних задач на тему: «Розчини. Пропорції» Лисенко Наталя Василівна вчитель хімії та інформатики спеціаліст вищої кваліфікаційної катего...
Продовжити читання
  212 переглядів
  0 Коментарів
212 переглядів
0 Коментарів

Впровадження компетентісного підходу на уроках математики відповідно до засад Державного стандарту базової середньої та повної освіти

Анотація:  Аналіз процесів, які відбуваються в освітній сфері і в суспільстві, свідчать про актуальність проблеми запровадження компетентнісного підходу до навчання учнів усіх навчальних дисциплін. Свідченням цьому є перехід школи на компетентнісну освіту, в якій основними показниками результат...
Продовжити читання
  222 переглядів
  0 Коментарів
222 переглядів
0 Коментарів

«Рівняння. Кути. Многокутники»

Анотація:  Урок - подорож на тему: «Рівняння. Кути. Многокутники», 5 клас. Як зацікавити учнів у вивченні математики? Як зробити, щоб процес навчання був максимально продуктивним ? Мета уроку: повторити і систематизувати знання та вміння учнів з вивченої теми, вдосконалити навички розв'язування...
Продовжити читання
  406 переглядів
  0 Коментарів
406 переглядів
0 Коментарів

Конспект уроку математики у 5 класі на тему: "Множення десяткових дробів"

Анотація:  Математика 5 клас Тема. Множення десяткових дробів. Цілі : Дидактичні: формувати предметну компетентність, формувати навички множення десяткових дробів. Розвиваючі: сприяти розвитку уваги, спостережливості. Виховні: сприяти вихованню таких якостей особистості, як зосередженість, прац...
Продовжити читання
  317 переглядів
  0 Коментарів
317 переглядів
0 Коментарів

Геометрія

Анотація: Учні 9-х класів здаватимуть державну підсумкову атестацію з математики. Для кращого орієнтування  у заповненні бланків з ДПА, бажано пропонувати контрольні роботи протягом начального року у формі ДПА. Дана розробка містить два варіанти контрольної роботи з геометрії для учні...
Продовжити читання
  338 переглядів
  0 Коментарів
338 переглядів
0 Коментарів

Заняття з елементами пошуково - дослідницької діяльності

Анотація:  Анотація: Заняття з елементами пошуково-дослідницької діяльності. Підсумковий урок з математики в 6 класі. Тема "Рівняння". Мета: . Створити умови для узагальнення та систематизації знань, умінь і навичок учнів з теми «Рівняння», удосконалення вмінь застосовувати властивості рівнянь ...
Продовжити читання
  284 переглядів
  0 Коментарів
284 переглядів
0 Коментарів

STEAM -освіта!

Анотація:  Прагнення людини пізнавати навколишній світ викликане не лише природною цікавістю, а й потребою забезпечити для себе необхідні умови життя. Якість життя людини перебуває в прямій залежності від рівня використання наукових знань та досягнень. Серед фундаментальних наук особливе місце ...
Продовжити читання
  385 переглядів
  0 Коментарів
385 переглядів
0 Коментарів

Розробка уроку алгебри Миронової Вікторії Анатоліївни за темою "Множення одночлена на многочлен". 7 клас

  Розробка уроку алгебри у 7 класі за темою «Множення одночлена на многочлен». ЦІЛІ УРОКУ: ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ: -удосконалити вміння виконувати множення одночлена на многочлен -розв'язувати вправи, які передбачають множення одночлена на многочлен ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТН...
Продовжити читання
  330 переглядів
  0 Коментарів
330 переглядів
0 Коментарів

Чому Володимира Шарапова треба вважати героєм

​ Однїєю із властивістю розуму є вміння логічно мислити. Інколи логіка може застосовуватися не лише до однієї області, як-то, історія, математика, а і до речей, які знаходяться на стику цих областей.  В даній статті проводиться історичний, логічний, художній аналіз кінофільму "Місце зустрічі зм...
Продовжити читання
  417 переглядів
  0 Коментарів
417 переглядів
0 Коментарів

Координати точки перетину медіан трикутника, заданого координатами своїх вершин в координатній площині.(Проектна робота Баранової Катерини - учениці 9 класу Топільського ліцею)

Анотація:  Проектна робота Баранової Катерини - учениці 9 класу Топільського ліцею Дворічанського району Харківської області. Керівник Хавелов Сергій Васильевіч - вчитель-методистТопільського ліцею. Тема : Координати точки перетину медіан трикутника, заданого координатами своїх вершин в координ...
Продовжити читання
  382 переглядів
  0 Коментарів
382 переглядів
0 Коментарів

Контрольна робота №1 для 5 класу

Анотація: Під час дистанційного навчання я пропоную в 5 класі провести контрольну роботу з теми "Додавання та віднімання натуральних чисел" в формі веб-квесту. Веб-квест використовую з метою створення атмосфери творчого пошуку, використовуючи інформаційні ресурси Інтернету, а учні не тільки про...
Продовжити читання
  323 переглядів
  0 Коментарів
323 переглядів
0 Коментарів

Редакція порталу «Учительський журнал он-лайн» може не поділяти точки зору автора та користувачів порталу, які висловлюються у формі коментарів до статей, повідомлень на форумі тощо. Автори публікацій відповідають за достовірність фактів, цитат, власних назв і т.п. Матеріали публікуються в авторському варіанті; ілюстрації, пунктуація і лексика авторські. Претензії не приймаються. Матеріали не рецензуються.

Premium Joomla Templates