Спільне та відмінне між екзистенціалізмом і матеріалізмом

Анотація: Спроби примирити екзистенціалізм і матеріалізм пов'язані з іменем Жан-Поля Сартра, французького мислителя, який, до речі, брав участь у русі Опору. Він почав шукати спільні риси між екзистенціалізмом і матеріалізмом. Слід зазначити, що в своїй роботі «Екзистенціалізм – це гуманізм» він нам...
Продовжити читання
  204 переглядів
  0 Коментарів
204 переглядів
0 Коментарів

Примирення екзистенціалізму з матеріалізмом

Анотація:  Гіпотеза така. Атоми були в двох станах. У першому у них в ядрі не було нескінченної пам'яті, що зберігає координати в просторі відносно один одного. Це стан "існування". Атоми Всесвіту були у хаотичному стані Після "акту творіння світу" у атомів був стан "сутності", в якому в ядрі у...
Продовжити читання
  229 переглядів
  0 Коментарів
229 переглядів
0 Коментарів

Практичне заняття. Адміністративна та кримінальна відповідальність неповнолітніх. 9 клас

Анотація:п рактичне заняття для учнів 9 класу з теми "Адміністративна та кримінальна відповідальність неповнолітніх.Мета: - повторити і поглибити знання основних положень по кримінальної та адміністративної відповідальності неповнолітніх; - закріпити навички практичного застосування отриманих знань;...
Продовжити читання
  252 переглядів
  0 Коментарів
252 переглядів
0 Коментарів

Мультимедійна презентація уроку на тему: "Київське, Переяславське та Чернігівське князівства" з історії України в 7 класі

Анотація:  дана розробка уроку присвячена вивченню теми:"Київське, Переяславське та Чернігівське князівства", мета якої охарактеризувати устрій Київської держави періоду політичної роздробленості, передумови та причини політичної децентралізації Київської держави, особливості суспільно-економіч...
Продовжити читання
  261 переглядів
  0 Коментарів
261 переглядів
0 Коментарів

Методична розробка з історії для практичних занять учнів 5 класу

​Анотація:  Зошит з історії України для 5 класу. Цікаві завдання, робота з термінами, хронологічні задачі, творчі проєкти - це далеко неповний перелік завдань, що містить зошит. Дана розробка може бути використана на будь-якому уроці не залежно від того, яким підручником користуються діти. Зоши...
Продовжити читання
  235 переглядів
  0 Коментарів
235 переглядів
0 Коментарів

Інтерактивне заняття «Початок Української революції. Утворення Української Центральної Ради»

Анотація:  Інтерактивне заняття «Початок Української революції. Утворення Української Центральної Ради»  розроблене за технологією «Перевернутого навчання». Технологія «Перевернутого навчання» – це форма змішаного навчання, коли учасники освітнього процесу вивчають певний матеріал самостій...
Продовжити читання
  317 переглядів
  0 Коментарів
317 переглядів
0 Коментарів

"Русь-Україна за Володимира

Анотація: Анотація:Даний матеріал підготувала вчитель історії вищої кваліфікаційної категорії Хавко Ольга Теодосіївна. У даній роботі є представлена розробка уроку з історії України за темою: "Русь-Україна за Володимира Мономаха і Мстислава Володимировича". Урок містить елементи рольової гри та...
Продовжити читання
  272 переглядів
  0 Коментарів
272 переглядів
0 Коментарів

Стаття "Урок - гра"

Анотація: Гра – це іскра, яка запалює вогник допитливості і цікавості. Гра є природним, а отже, найефективнішим інструментом і принципом освіти , адже будь-яку проблему , задачу, навчальне завдання можна перетворити на перешкоду, яку буде цікаво долати. Гра – означає по-справжньому вчитися. Ім'...
Продовжити читання
  270 переглядів
  0 Коментарів
270 переглядів
0 Коментарів

"Московська держава. Поява Російської імперії"

Анотація:  Сформувати уявлення учнів про Московську державу кінця 17 –I половини 18 століття; Проаналізувати внутрішню та зовнішню політику; Охарактеризувати реформи Петра I, хронологічні межі Північної війни; Описати повсякденне життя Росії у 18 столітті; Вчити учнів висловлювати власну думку ...
Продовжити читання
  294 переглядів
  0 Коментарів
294 переглядів
0 Коментарів

Я у світі: 5 клас: Тема уроку 1)Шляхи досягнення успіху (інтелект) 2) Кухонна побутова техніка, меблі (помірники)

Анотація:  Мета уроку: навчальна 1) обговорити складові успіху; наприкладах відомих людей показати шлях до успіху; до здійснення мети; розширити знання учнів про видатних людей; 2) активізувати словниковий запас, формувати поняття «побутова техніка»; вчити безпечному та правильному поводженню з...
Продовжити читання
  288 переглядів
  0 Коментарів
288 переглядів
0 Коментарів

Презентація “Академік Пармен Забіла”

Анотація:  Пармен Забіла посідає особливе місце в плеяді визначних майстрів скульптурного мистецтва царської Росії другої половини ХІХ і початку ХХ століть. ріс жвавим і дотепним. Ще з ранніх років у нього з'явився хист до малювання. Улюбленими іграшками малого Пармена були альбоми, фарби та ол...
Продовжити читання
  254 переглядів
  0 Коментарів
254 переглядів
0 Коментарів

«Українська Держава Павла Скоропадського»

Анотація:  Розкрити обставини приходу до влади Павла Скоропадського; Охарактеризувати напрями внутрішньої і зовнішньої політики, визначити хронологічну послідовність подій періоду визначних змагань; Скласти політичний портрет гетьмана; Розкрити обмеженість соціальної бази гетьманських реформ; В...
Продовжити читання
  246 переглядів
  0 Коментарів
246 переглядів
0 Коментарів

Гетьманщина за правління Івана Мазепи, 8 клас, Історія України

Анотація:  Мета уроку:  Охарактеризувати політичне становище Гетьманщини наприкінці XVII – на початку XVIII століття, діяльність гетьмана Івана Мазепи, його внутрішню і зовнішню політику, дати характеристику Івану Мазепі як людині, як політику. Учні повинні на основі фактів визначити значе...
Продовжити читання
  282 переглядів
  0 Коментарів
282 переглядів
0 Коментарів

Північно-східна Русь. Урок всесвітньої історії у 7 класі.

Анотація:  1.Дати загальні уявлення про географічне положення , природні умови , що призвели до утворення і зміцнення Московської держави ; 2.дати уявлення про виникнення і розвиток Московського князівства; 3.Охарактеризувати внутрішню і зовнішню політику Івана III . 4.Ознайомити учнів з характ...
Продовжити читання
  304 переглядів
  0 Коментарів
304 переглядів
0 Коментарів

Заняття – тренінг для учнів 9 класу «Я в соціумі»

Анотація:  Заняття - тренінг допоможе вчителеві розкрити та характеризувати соціальні ролі різних людей в соціумі. Як результат, учні зможуть визначати свої пріоритети у житті, аналізувати оточуючий світ з позицій добра і зла. Виконуючи інтерактивні вправи, учасники тренінгу отримають можливіст...
Продовжити читання
  360 переглядів
  0 Коментарів
360 переглядів
0 Коментарів

Становлення козацтва. Козацькі повстання кінця XVI століття, 7 клас.

Анотація:  Тема уроку у 7 класі: Тема уроку у 7 класі: Становлення козацтва. Козацькі повстання кінця XVI століття. Мета уроку: 1)Охарактеризувати військове мистецтво козаків. 2)З'ясувати причини утворення реєстрового козацтва. 3)Сформулювати в учнів знання про перші козацькі повстання: a)напря...
Продовжити читання
  415 переглядів
  0 Коментарів
415 переглядів
0 Коментарів

Урок - подорож «Джерела до вивчення історії» 5 клас

Мета уроку: узагальнити знання учнів з історії, усвідомити її значення в житті людини, формувати ключові предметні компетентності, активну громадянську позицію, забезпечити пізнавальний інтерес до предмету, розвивати мислення, допитливість, кмітливість, сприяти зацікавленості історією Фастівщини вих...
Продовжити читання
  342 переглядів
  0 Коментарів
342 переглядів
0 Коментарів

Viber-квест зправознавства для учнів 9-11 класів тему: «Органи державної влади та місцевого самоврядування» із використанням Qr-кодів.

Анотація: Viber-квест зправознавства для учнів 9-11 класів тему: «Органи державної влади та місцевого самоврядування» із використанням Qr-кодів . Квест розроблений із застосуванням додатку Viber та сканер Qr-кодів. Після даного заходу учні: узагальнять і поглиблять знання про права, функції та ...
Продовжити читання
  331 переглядів
  0 Коментарів
331 переглядів
0 Коментарів

Практичне заняття для учнів 9-11 класів з правознавства на тему: "Органи місцевого самоврядування".

Анотація: Розробка практичного заняття на тему: «Органи місцевого самоврядування». До практичного заняття залучені органи місцевого самоврядування. Заняття побудовано так, щоб учні узагальнили знання про органи місцевого самоврядування: їх завдання та мету діяльності; закріпили уявлення про пра...
Продовжити читання
  321 переглядів
  0 Коментарів
321 переглядів
0 Коментарів

History of Ukraine 7 kl. Didaktika.

Анотація: Шановні колеги! Публікую нові дидактичні матеріали з історії України для 7 кл до розділу І «Виникнення і становлення Русі - України» .Ці завдання до підручника В.Дрібниці,І.Щупака, І.Піскарьової , О.Бурлаки.Хоча більшість питань можна використовувати і для багатьох інших підручників.Завдан...
Продовжити читання
  403 переглядів
  0 Коментарів
403 переглядів
0 Коментарів

Редакція порталу «Учительський журнал он-лайн» може не поділяти точки зору автора та користувачів порталу, які висловлюються у формі коментарів до статей, повідомлень на форумі тощо. Автори публікацій відповідають за достовірність фактів, цитат, власних назв і т.п. Матеріали публікуються в авторському варіанті; ілюстрації, пунктуація і лексика авторські. Претензії не приймаються. Матеріали не рецензуються.

Premium Joomla Templates