Виступ на семінарі. «Сучасні технології навчання у процесі викладанняприродничих дисциплін»

Анотація:  Вступне слово директора школи. Виступ на семінарі. «Сучасні технології навчання у процесі викладанняприродничих дисциплін» Серед першочергових проблем, що розв'язує система освіти - є формування всебічо та гармонійно розвинутої особистості. Важливе значення для розв'язання цієї пробл...
Продовжити читання
  1133 переглядів
  0 Коментарів
1133 переглядів
0 Коментарів

Особенности речевого этикета в англоязычном дискурсе конца 19 начала 20 веков

Анотація:  Анотація Ключові слова: етикет, мовний етикет, спеціалізовані функції, фундаментальні функції,конотативна функція. У статті розглядаються особливості мовного етикету у англійському дискурсі 19-20 століття та його функції. Наведені відповідні приклади на матеріалі творів Т. Драйзера. ...
Продовжити читання
  620 переглядів
  0 Коментарів
620 переглядів
0 Коментарів

Монстри і монстрики шкільного життя

       Чи знаємо ми, що таке школа? Так, це храм знань. А те, що у цьому храмі мешкають злі страшні монстри, вам відомо? І ці жахіття однаково лякають дітей, батьків і вчителів. Найбільшого і найлютішого монстра звуть Домзав, він переслідує учнів після школи і вимагає виконати вп...
Продовжити читання
  2475 переглядів
  1 коментар
2475 переглядів
1 коментар

Будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг та аеродромів

​Анотація: Сучасна система освіти у всіх ланках професійної підготовки нині зазнає значних змін та вимагає упровадження інноваційних технологій. Одним з основних завдань підготовки фахівців різних напрямків є формування їхньої фахової компетенції. Така робота у системі підготовки фахівців спеці...
Продовжити читання
  599 переглядів
  0 Коментарів
599 переглядів
0 Коментарів

Стаття: "Наодинці з природою"

Анотація:  Анотація: Стаття "Наодинці з природою: зелений туризм як новий тренд відпочинку" містить роздуми та доводи автора про значення зеленого туризму в житті людини на даному етапі розвитку новітніх технологій та негативному впливу їх на здоров'я людини. Основна увага приділяється усамітне...
Продовжити читання
  652 переглядів
  0 Коментарів
652 переглядів
0 Коментарів

Малювання колажу в нетрадиційній техніці "Я малюю море..."

Анотація:  Море - хто не захоплювався ним, коли стояв на березі і дивився в його нескінченну далечінь. Чуючи легкий плескіт хвилі або потужний шум величезного вала, тисячами іскор, що розбивається об круті скелі і камені берега. Якого ж кольору море? Його по-різному бачили і зображували відомі ...
Продовжити читання
  870 переглядів
  0 Коментарів
870 переглядів
0 Коментарів

Методичні вказівки до виконання практичної роботи "Застосування прикладних бібліотек системи автоматизованого проектування КОМПАС -3D при виконанні креслення валу-шестерні"

Анотація:  Методичні вказівки до виконання практичної роботи "Застосування прикладних бібліотек системи автоматизованого проектування КОМПАС -3D при виконанні креслення валу-шестерні" В методичних вказівках до проведення практичної роботи розглянуто послідовність створення креслення валу-шестер...
Продовжити читання
  918 переглядів
  0 Коментарів
918 переглядів
0 Коментарів

Відеоролик "Нескорена"

​ Мова народу... Вона як дві краплини води схожа на характер людей, які нею розмовляють. А наша рідна українська мова лірична і неповторна, поетична і спокійна, лагідна і мелодійна, як і сам співочий народ — добрий, лагідний, миролюбний і працьовитий. Чого тільки не застосували губителі нашої мови! ...
Продовжити читання
  1478 переглядів
  1 коментар
1478 переглядів
1 коментар

Заняття в ІРЦ корекційно-розвивальні вчителя дефектолога

Анотація: Діти з особливими потребами  залежать від різної фізичної чи розумової недостатності або труднощів повєязаних з навчанням,засвоєнню умінь та навичок.Тому метою корекційно -розвиткових занять являється формування та розвиток: логічного мислення,памяті,розвитку дрібної моторики рук...
Продовжити читання
  4050 переглядів
  0 Коментарів
4050 переглядів
0 Коментарів

Основні дидактичні принципи навчання дітей з синдромом Дауна

Анотація:  Основні дидактичні принципи навчання дітей з синдромом Дауна Соціальна підтримка учня із синдромом Дауна – це цілий комплекс проблем, які пов'язані з лікуванням, освітою, соціальною адаптацією та інтеграцією до суспільства. Саме з такими учнями ми працюємо в КНЗ «Житомирська загально...
Продовжити читання
  745 переглядів
  0 Коментарів
745 переглядів
0 Коментарів

Стаття за темою: «Вплив театралізованих ігор на всебічний розвиток дітей старшого дошкільного віку»

Анотація:  Ефективний засіб педагогічного впливу на розвиток творчої особистості дошкільника названо театралізовану діяльність. Вона сприяє естетичному вихованню дітей, прилучає їх до мистецтва, розвиває вміння бачити, чути, розуміти красу слова, дії. Театральне мистецтво близьке і зрозуміле ді...
Продовжити читання
  752 переглядів
  0 Коментарів
752 переглядів
0 Коментарів

Впровадження елементів наукових досліджень в організацію роботи циклової комісії спецтехнологічних дисциплін

​Анотація:  Корінні зміни основної лінії підготовки студента технічного профілю, аналіз і оцінка змісту освіти, тенденція її розвитку в співвідношенні з сучасними вимогами виробництва ставлять особливі вимоги до випускників коледжів. В теперішній час особливо важливе значення набуває розвиток у...
Продовжити читання
  764 переглядів
  0 Коментарів
764 переглядів
0 Коментарів

Внутрішньошкільнийконтроль

​Анотація:  Внутрішньошкільнийконтроль – це управлінська функція, яка є попередньою до всебічного аналізу процесу навчання та виховання. Внутрішньошкільнийконтроль дає можливість визначити, наскільки якісно здійснюється в школі процеси навчання та виховання, як ставляться до своїх функціональни...
Продовжити читання
  806 переглядів
  0 Коментарів
806 переглядів
0 Коментарів

Психолого-педагогічні аспекти формування професійних компетентностей студентів під час викладання дисциплін технологічного циклу

​Анотація:   Необхідність вирішення глобальних проблем, що стоять перед народом України, вимагає високого рівня освіти, зростання інтелектуального та духовного потенціалу нації, формування нової генерації, національно-свідомої інтелігенції, покоління свідомих і глибоко переконаних патріоті...
Продовжити читання
  692 переглядів
  0 Коментарів
692 переглядів
0 Коментарів

Педагогічний експеримент на тему: «Методика формування практично-процесуальних вмінь організації самостійної навчальної діяльності у майбутніх викладачів вищих закладів освіти»

Анотація:  в наш час навчальний процес у ВНЗ направлений на підготовку висококваліфікованого , творчого спеціаліста , котрий буде вміти застосовувати набуті знання на практиці . А для досягнення поставленої мети потрібно приділяти велику увагу самостійній навчальній діяльності майбутніх фахівці...
Продовжити читання
  1072 переглядів
  0 Коментарів
1072 переглядів
0 Коментарів

Розробка відкритого уроку з предмету "Технічне креслення"

Урок – ділова гра з технічного креслення «Тендер на виготовлення партії деталей «Вал»» розроблений для учнів 1 курсу ПТНЗ з професії «Верстатник широкого профілю». Умови гри дозволяють наблизити учасників до реальних життєвих і професійних ситуацій , полегшують перенесення вмінь та навичок, сформова...
Продовжити читання
  1635 переглядів
  0 Коментарів
1635 переглядів
0 Коментарів

Театралізована ігрова програма для учнів молодшої школи «Як дівчата на вечорниці збиралися»

​Анотація: Надзвичайно велику роль у формуванні життєвих компетентностей відіграють форми позакласної роботи. Загальнокультурна, громадянська та соціальна – це основні компетентності, формуванню яких сприяє ігрова програма для учнів молодшої школи «Як дівчата на вечорниці збиралися». Неформальн...
Продовжити читання
  850 переглядів
  0 Коментарів
850 переглядів
0 Коментарів

"Вивчення педагогічного досвіду та спадщини видатних педагогів із метою піднесення національної освіти й виховання та збереження автентичності."

​Анотація: Метою України ХХІ століття у галузі освіти є створення оновленої Української школи для всебічного розвитку особистості і творчої самореалізації кожної дитини, виховання покоління людей, які будуть ефективно працювати і навчатися впродовж життя, зберігати й примножувати цінності націо...
Продовжити читання
  873 переглядів
  0 Коментарів
873 переглядів
0 Коментарів

Науково-дослідницька роботи з теми: «Психологічна готовність учнів підліткового віку до інклюзії як умова ефективного навчання із дітьми з особливими освітніми потребами»

​Анотація: на сьогоднішній день одним із найголовніших напрямів реформування сучасної школи є впровадження інклюзивної освіти в загальноосвітні школи. Освіта дітей, які мають психофізичні порушення, не повинна відрізнятися від освіти здорових дітей. Таким чином, необхідне цілеспрямоване теорети...
Продовжити читання
  1098 переглядів
  0 Коментарів
1098 переглядів
0 Коментарів

Відкрите заняття на тему: «Малювання композиції «Гілочка» теплими кольорами в техніці петриківського розпису»

​Анотація:  Відкрите заняття на тему: «Малювання композиції «Гілочка» теплими кольорами в техніці петриківського розпису». Даний конспект заняття буде актуальним для всіх керівників гуртків образотворчого напрямку. Заняття має таку структуру: І. Організаційний момент 1) Привітання та перевірка ...
Продовжити читання
  1245 переглядів
  0 Коментарів
1245 переглядів
0 Коментарів

Редакція порталу «Учительський журнал он-лайн» може не поділяти точки зору автора та користувачів порталу, які висловлюються у формі коментарів до статей, повідомлень на форумі тощо. Автори публікацій відповідають за достовірність фактів, цитат, власних назв і т.п. Матеріали публікуються в авторському варіанті; ілюстрації, пунктуація і лексика авторські. Претензії не приймаються. Матеріали не рецензуються.

Premium Joomla Templates